BNZ Beoordeelt de prestaties in de Situation Room

Gepubliceerd op 1 jun. 2019

Doelstellingen

De Bank of New Zealand was op zoek naar een bedrijfssimulatie die ze in een modern assessment centrum zouden kunnen integreren als onderdeel van hun interne wervingsproces. De Bank of New Zealand is sinds haar oprichting in 1861 een van de belangrijkste bankinstellingen in Nieuw-Zeeland. Het assessment centrum is ontworpen om de kandidaten op de shortlist te evalueren op verschillende onderdelen, zoals individuele interviews, groepspresentaties en binnen een teamomgeving. Het programma moest de beoordelaars de mogelijkheid bieden om de deelnemers te observeren, maar ook om te discussiëren, zelfevaluaties uit te voeren en feedback te geven.

De oplossing

Op die dag namen 24 deelnemers in twee afzonderlijk gefaciliteerde sessies deel aan de ervaringsgerichte leeroefening de Situation Room. De Situation Room, ontwikkeld door Catalyst Global's Nieuw-Zeelandse partners Team Up Events, is een van de nieuwste en baanbrekende evenementen als het gaat om op het bedrijfsleven gerichte evenementen. Met als uitgangspunt het thema van een ontluikende wereldwijde crisissituatie, worden teams uitgedaagd om in real-time videolink updates te beoordelen. Het is de bedoeling dat ze hier snel op reageren om rond een scenario van illegale handel accurate informatie te verschaffen over het "Wat, Waar, Wanneer en Wie".

Situation Room is ontworpen om het denken te stimuleren en uit te dagen binnen een tijdsgebonden, hoogspanningsomgeving rond de volgende belangrijke leerdoelen:

  • Interdepartementale communicatie: Een verbetering die verder gaat dan alleen de individuele rollen en niveaus om zich te richten op een gemeenschappelijk doel en succes te boeken met duidelijke, beknopte en gecoördineerde communicatie.
  • Flexibel denken: Aanmoedigen en waarderen van snelheid en flexibiliteit. Niet alleen om efficiëntere en effectievere manieren van werken te identificeren en aan te passen, maar ook om te begrijpen dat de manier van "vandaag" heel anders kan zijn dan de manier van "morgen".
  • Situationeel leiderschap: Het identificeren van gedrag dat nodig is in de context van een groep of een bepaalde omgeving om een leiderschapsstijl te implementeren die het best beantwoordt aan de doelstellingen en omstandigheden van dat moment.

Tijdens het aftellen aan het einde van het programma werden de deelnemers tijdens een teamevaluatie gestimuleerd om na te denken over hun prestaties. Vervolgens werden ze uitgenodigd om de lessen die ze tijdens het spel hadden geleerd met de hele groep te bespreken.

Resultaat

De Situation Room bood de beoordelaars van BNZ een inzichtelijke gelegenheid om zowel persoonlijke als teameigenschappen te observeren. Daarnaast konden de prestaties door middel van gamification worden waargenomen. De gemeenschappelijke discussiepunten die door de deelnemers naar voren werden gebracht wezen op de noodzaak van een gecoördineerde aanpak. Dit is nodig om de vele variabelen binnen het evenement goed te kunnen beheren. De deelnemers realiseerden zich dat er teveel informatie beschikbaar was om door één teamlid te kunnen worden begrepen. Zij merkten ook op dat er weinig tijd was om de steeds veranderende situatie te kunnen beoordelen. Om het hele team in staat te stellen om een goede balans te vinden tussen snelheid en nauwkeurigheid, moesten ze dus snel en efficiënt rollen en taken toewijzen. Het programma was een enorm succes voor zowel de beoordelaars als de deelnemers.

Alle Klantverhalen