Speak Up Speak Out

Bespreek missie, visie en waarden van het bedrijf

1 - 3 uren
Binnen
Samenwerkend
8 - Onbeperkt

Programmaoverzicht

Om u te kunnen onderscheiden van uw concurrenten is het nodig dat uw mensen de bedrijfsmissie, visie en waarden kennen en zich erbij betrokken voelen. Het is echter voor veel organisaties een uitdaging om hun mensen te laten leven volgens de waarden van het bedrijf. Het antwoord is Speak Up, Speak Out, waarbij de deelnemers de bedrijfswaarden en kritische succesfactoren verkennen en zich eigen maken. Een reeks spraakmakende uitspraken komt ter tafel om te bespreken zoals: "Je moet een teamspeler zijn", "Laat niets je tegenhouden om te winnen" of "Onze waarden zijn niet alleen een eigenschap maar een levensstijl".

Deelnemers geven aan in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de uitspraken en beargumenteren de redenen voor hun mening. Dit leidt tot een discussie waarbij elk teamlid een keer de discussie mag leiden en ervoor moet zorgen dat iedereen gehoord wordt.

Speak Up Speak Out daagt uw team uit om uw bedrijfswaarden in de praktijk te brengen en inzicht te bieden in de manier waarop u deze waarden in dagelijkse werksituaties kunt gebruiken en implementeren. Onze interactieve en boeiende aanpak heeft gevolgen tot ver buiten de vergaderruimte. Dit evenement vormt een uitstekend referentiepunt om acties, wanneer iedereen weer terug is op de werkvloer, te begeleiden.

Leerresultaten

Een volledig op maat gemaakte discussieactiviteit waarbij teamleden een platform krijgen om hun mening te ventileren.
Speak Up, Speak Out bevordert assertieve communicatie omdat deelnemers de mogelijkheid hebben om zowel te spreken als te luisteren als ze elkaar uitdagen. Een verscheidenheid aan toepassingen waaronder assimilatie van missie, visie en waarden; klantenservice strategieën; het delen van best practices en het verkennen van de bedrijfscultuur. Discussies worden geconsolideerd in ons unieke Diamond 9-format, waarmee verantwoording en een tijdgebonden actieplan voor 3, 6 en 9 maanden in de toekomst wordt gewaarborgd.

  • Internaliseer de waarden van het bedrijf.
  • Stimuleer assertieve communicatie tussen teams.
  • Vertaal de context van waarden naar het individu, teams en organisatie.
  • Ontdek gemeenschappelijke ideeën en waarden.

Related Testimonial

De energie, de eerlijkheid en het vertrouwen dat ze elkaar hebben getoond bij het delen van hun opvattingen was geweldig. Ik zou deze dag met Speak Up Speak Out graag bij elk ander bedrijf aanbevelen.

Travis Perkins

Contact Us